Skatt og trygd for norske aktører i Brussel – norske organisasjoner og regionkontorer

KPMG Belgia og KPMG Norge inviterer til et morgenseminar hvor vi setter søkelyset på arbeidstakere som jobber for norske organisasjoner og norske regionkontor i Brussel. 

Utsending av arbeidstakere fra Norge til Belgia reiser en rekke spørsmål for både arbeidstaker og arbeidsgiver, herunder:

Agenda

— Korrekt beskatning av arbeidstaker
— Om organisasjonen/regionkontor er skattepliktig til Belgia
— Korrekt registrering og rapportering for arbeidsgiver og arbeidstaker
— Trygdemessig tilhørighet og opptjening av trygderettigheter
— Betaling av sosiale avgifter (trygde- og arbeidsgiveravgift)

Foredragsholdere
Per Tore Kraby Lock, Advokat, KPMG Law Advokatfirma AS, Norway 
Håkon Rakkenes, Advokat, KPMG Law Advokatfirma AS, Norway
Kevin Hellinckx, KPMG Tax & Legal Advisers (Corporate tax), Belgium
Wim Meert, KPMG Tax & Legal Advisers (Accountants), Belgium
Kristof Van Gucht, KPMG Tax & Legal Advisers (GMS), Belgium  

Målgruppe
Daglig ledelse, HR, finans/økonomi/prosjektledere, arbeidstakere   

Morgenseminaret blir holdt på engelsk.