Personvernforumet 2020

Jobber du med informasjonssikkerhet og personvern? 
Vi kickstarter det nye året med et nytt personvernforum. Personvernforumet er et sosialt og faglig nettverk hvor en går i dybden på krav, utfordringer og diskuterer beste praksis. Vi tar sikte på 3-4 møter også i 2020. 

Personvernforordningen er kommet for å bli, og ytterligere reguleringer er på vei. Lovlig og effektiv behandling av personopplysninger er grunnleggende i dagens samfunn. Denne rettigheten blir i enkelte tilfeller satt på prøve med den teknologiske utviklingen. Samtidig gir den digitale utviklingen mange muligheter. I dette spennende krysningspunktet oppstår det nye og uante problemstillinger vi må ta stilling til.

Vi ønsker velkommen til både kjente og nye!
 

Agenda

14.00 – 14.40:
Har vi overføringsgrunnlag? 
EU-domstolen har til behandling saker som gjelder Schrems II (standardkontrakter) og Privacy Shield med avgjørelser rett rundt hjørnet. Rozemarijn van der Hilst oppsummerer dommene, og hvilke konsekvenser disse vil få for overføringer av personopplysninger til tredjeland fremover. Hun loser oss også gjennom Bindende virksomhetsregler (BCR) og alternativer. 

14.40 – 15.00: Pause

15.00 – 15.30:
Erfaringer med revisjon av virksomheter etter GDPR.
Hvilke fallgruver er det vanlig å falle i? Nils Harald Børve har revidert en rekke virksomheter etter nye og tidligere personvernregler, og deler fra sine erfaringer på dette området. 

15.30 – 15.45: Pause

15.50 – 16.30:
Paneldiskusjon: Digitalisering og personvern – hund og katt eller BF4ever? 
Digitaliseringstakten går unna med høye forventninger til innovative løsninger, effektivisering og kostnadsreduksjon. Er disse kravene kompatible med hensynet til informasjonssikkerhet og personvern? Hvordan møter Europa disse utfordringene? Risikerer vi å bli hengende etter i dette i kappløpet? Hva skal til for å lykkes?

Nina Chung Mathiesen innleder med påfølgende paneldebatt sammen med Kenneth Fjell og Nina S. KjelstrupMed 
Rozemarjin van der Hilst har ledet Datatilsynets internasjonale sekretariat, og representert Norge i en rekke arbeidsgrupper i det europeiske Personvernrådet (European Data Protection Board). Hun jobber nå i Business Integrity and Compliance i KPMG.

Nils Harald Børve er direktør i Risk Consulting i KPMG. Han har over 17 års erfaring med Cyber, informasjonssikkerhet, personvern og gjennomført en rekke evalueringer/internrevisjonsprosjekter. Han har også lang erfaring som sikkerhetsteknikker og sikkerhetsrådgiver.

Nina Chung Mathiesen er ansvarlig for teknologi og samfunn i Den norske dataforening. Hun har blant annet skrevet i Digi.no om krysningen mellom GDPR og innovasjon. 

Kenneth Fjell er prorektor for forskning og professor ved NHH. Han står bak en rekke publikasjoner i tidsskrift, og interesserer seg spesielt for tema som kunstig intelligens (AI), ledelsesansvar og konkurransevridning.  

Nina S. Kjelstrup er personvernombud og rådgiver innen informasjonssikkerhet i Fjordkraft, hvor hun regelmessig må vurdere kommersielle ønsker opp mot personvernforordningens rammer. 


Målgruppe 
Informasjonssikkerhetsansvarlig, complianceansvarlig, IT-ledere, Personvernombud, ledere, beredskapssjefer, andre som er ansvarlige for personvern og informasjonssikkerhet i virksomheten, kvalitetsledere, studenter i fagene

Praktisk informasjon
Registrering fra kl. 13.45, kurs 14.00 – 16.30.


Kontaktperson
Fritjof Øverbø
T: 47685453
M: fritjof.ovrebo@kpmg.no