IFRS Update Q1

Gjør deg klar for 2020 rapporteringen

Med kvartalsrapporteringen tilbakelagt og årsregnskapet under kontroll er det på tide å rette blikket fremover mot 2020 rapporteringen. 

Vi vil denne gangen se på nyheter for regnskapsåret 2020. Flere standarder har fått justeringer, blant annet har vi fått en ny definisjon av virksomhet i IFRS 3. Videre har det kommet flere Agenda Decisions fra IASBs fortolkninsorgan (IFRIC) og Finanstilsynet har utstedt flere tilsynsbrev og kommet med en rapport om noteopplysninger og presentasjon knyttet til inntekter. 

Utvalgte IASB- prosjekter kommenteres og denne gangen retter vi fokus på «Exposure Draft General Presentation and Disclosures», som vil kunne ha relativt store følger for selskapenes rapportering. Blant annet pålegges selskapene å opplyse om «infrequent and unusual items».

Vi gir deg også noen gode råd ved utfylling av egenrapporteringsskjema KRT-1003 og hvilke noteopplysninger du må passe på å få med i 2019 regnskapet for å slippe uønsket oppmerksomhet.

Agenda 12. mars
  Endringer i standarder og nye IFRICer gjeldende fra 01.01. 2020
Gjennomgang av utvalgte Agenda Decisions fra IASBs fortolkningsorgan (IFRIC) og andre utvalgte IASB-prosjekter
Gode råd ved utfyllelse av egenrapportering til Finanstilsynet (KRT-1003)

Praktisk informasjon
Frokost og registrering fra kl. 08.00

Velkommen!


Oslo, KPMG Huset
12.03.2020, kl. 08:30
- 10:30
Antall dager
0 days

Gratis