Kompetanse som konkurransefordel – alltid ett steg foran!

Kompetanse som konkurransefordel – alltid ett steg foran! 

Tilgang på kompetanse er utfordring nummer én, viser en undersøkelse KPMG har gjort blant ledere i små og mellomstore virksomheter i Norge. Norske ledere mener at mangel på nok og riktig kompetanse er deres fremste utfordring for å realisere mål om fortsatt vekst. 

KPMG inviterer sammen med Sparebanken Østlandet og Storhamar håndball elite til frokostseminar for å se nærmere på hvordan kompetanse kan være en konkurransefordel, og hvordan man kan rekruttere og beholde talenter – både i toppidretten og i næringslivet.

Hva dagens potensielle ansatte ser etter i valg av arbeidsgiver, hvilke krav som stilles til strukturert kompetanseutvikling, og hvilke forventninger det stilles til deg som arbeidsgiver er blant temaene som vil bli berørt. I tillegg vil du få se praktiske eksempler på hvordan du kan bruke sosiale medier til å rekruttere og tiltrekke deg talenter.

Agenda:
- Konkurranse om kompetanse v/ Thore Kleppen, KPMG 
- Talentutvikling v/ Liv Krokan Murud, Sparebanken 
- Talentutvikling v/ Karl Magnus, Storhamar håndball elite 
- Oppsummering 
- Nettverking / Mingling