2020 – året for generasjonsskifte? Ålesund


2020 – året for generasjonsskifte?
 
Er tiden inne for å tilpasse seg en mulig innføring av arveavgiften? Hvordan bør man i tilfelle planlegge et generasjonsskifte? KPMG Law gir deg svar på flere av spørsmålene som reises ved overføring mellom generasjoner
 

På agendaen
 generasjonsskifte i familieaksjeselskaper
 nye arveregler
 testament
 ektepakt 
 gavebrev
 fremtidsfullmaktKPMG Ålesund
18.03.2020, kl. 08:30
- 10:00
Antall dager
0 days

Gratis