2020 – året for generasjonsskifte? Molde

På bakgrunn av den pågående smittesituasjonen knyttet til koronaviruset COVID-19, har KPMG besluttet å avlyse alle interne og eksterne arrangementer frem til påske. Dette innebærer at det de neste ukene ikke vil bli avholdt verken interne eller eksterne kurs, seminarer eller konferanser i regi av KPMG på hovedkontoret i Oslo, på våre avdelingskontorer eller på andre eksterne lokasjoner.  

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre, men håper for forståelse for at vi velger å gjøre dette for å bidra til den smitteforebyggende dugnaden.  

Seminaret blir utsatt og vi kommer tilbake til dere når ny dato er fastsatt.
________________


2020 – året for generasjonsskifte?
 
Er tiden inne for å tilpasse seg en mulig innføring av arveavgiften? Hvordan bør man i tilfelle planlegge et generasjonsskifte? KPMG Law gir deg svar på flere av spørsmålene som reises ved overføring mellom generasjoner
 

På agendaen
 generasjonsskifte i familieaksjeselskaper
 nye arveregler
 testament
 ektepakt 
 gavebrev
 fremtidsfullmakt