Compliance i bygg- og anleggsbransjen - Sesjon 2

Bygg- og anleggsbransjen opplever for tiden en presset markedssituasjon, samtidig som at byggherre, oppdragsgivere og offentlige myndigheter stiller stadig strengere krav til aktørene i bransjen, både gjennom kontraktsbestemmelser og nye offentligrettslige reguleringer. 

I denne forbindelse ønsker KPMG Law Advokatfirma å invitere til to sesjoner med frokostseminar hvor vi deler våre erfaringer om hvordan en del av disse utfordringene kan løses. Vår intensjon er at dere i etterkant skal være bedre i stand til å identifisere kostnadsbesparende løsninger, og oppfylle både lovbestemte og kontraktsfestede krav på en tilfredsstillende og effektiv måte

I sesjon 1 vil vi fokusere på relevante utfordringer i tilbudsfasen, og før man inngår kontrakt  (egen påmeldingslink til sesjon 1, 11. mars: https://event.kpmg.no/events/329)
I sesjon 2 vil vi fokusere på forhold som gjerne opptrer etter at kontrakt er signert, og under og etter gjennomføring

Du velger selv om du ønsker å delta på én eller begge dagene.

AGENDA SESJON 2 - Under og etter gjennomføring av kontrakt

Arbeidsrettslige temaer – Krav til lønns- og arbeidsvilkår (herunder arbeidstid) og praktiske tips til gjennomføring av påseplikt

Skatt og avgift - Bruk av underleverandører og nærmere om hvordan redusere skatte- og avgiftsmessig risiko.Målgruppe
CEO, CFO, kalkulatører, prosjektansvarlige, innkjøp og HR

Foredragsholdere
Torgrim Kloster, Advokat og Senior Manager, KPMG Law Advokatfirma AS
Helge Monsen, Advokat og Senior Manager, KPMG Law Advokatfirma AS
Erik Sand, Advokat og Director, KPMG LAW Advokatfirma AS
Ine Bekkeheien, Advokat og Senior Manager, KPMG Law Advokatfirma ASPraktisk informasjon
Frokost og registrering fra kl. 08.00

Spørsmål?
Kontakt kurs@kpmg.noKPMG Stavanger, Forusparken 2
18.03.2020, kl. 08:30
- 10:30
Antall dager
0 days

Gratis