Omorganisering av selskap - Finnsnes

På bakgrunn av den pågående smittesituasjonen knyttet til koronaviruset COVID-19, har KPMG besluttet å avlyse alle arrangementer foreløpig ut april måned. Dette innebærer at det de neste ukene ikke vil bli avholdt kurs, seminarer eller konferanser i regi av KPMG på hovedkontoret i Oslo, på våre avdelingskontorer eller på andre eksterne lokasjoner.  

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre, men håper for forståelse for at vi velger å gjøre dette for å bidra til den smitteforebyggende dugnaden.  

Seminarene blir utsatt og vi kommer tilbake når nye datoer er fastsatt.
___________________________

Når kan omorganisering av selskaper være nyttig? På dette kurset vil vi se på aktuelle situasjoner hvor det kan være praktisk å dele opp eller slå sammen selskap. Dette gjelder endringer som er nyttig ved generasjonsskifte og andre endringer for aksjonærene, og for endringer innad i et konsern. Kurset vil vise aktuelle fremgangsmåter og gi en grunnleggende innføring til kravene for å gjennomføre slike endringer. I tillegg vil vi også gå inn på noen praktiske forhold som er viktig å huske på når en skal sette i gang omorganiseringer.

Foredragsholder Lars Eliassen har lang erfaring med omorganiseringer av selskap og konsern gjennom fusjon og fisjon. Han har jobbet flere år for Foretaksregisteret og har dermed en unik erfaring når det gjelder prosesser som involverer registeret. Han har også bistått mange selskaper med transaksjoner og utforming av kontrakter og avtaler. Eliassen er tilgjengelig i kurslokalet for spørsmål og drøftelser i etterkant av kurset. 

Målgruppe
Kurset passer for eiere av selskap som ønsker ny struktur forut for generasjonsskifte eller salg, for bedriftsledere som styrer grupper med selskap, og for rådgivere som regnskapsfører, revisorer og advokater.

Spørsmål?
Kontakt grete.farstad@kpmg.no