Incentivordninger i arbeidsforhold - Finnsnes

Som arbeidsgiver er man tjent med å ha motiverte ansatte i sin virksomhet. Bonus- og incentivordninger skal stimulere den enkelte ansatte til å øke verdiskapningen i bedriften, men hvilken ordning passer best for din virksomhet og hvilke regler gjelder ved slike ordninger? 

Advokat Stine Lettrem i KPMG Law vil redegjøre for de ulike incentivordninger som finnes og hvilke regler man må være bevisst på ved etablering og bruk av slike ordninger. Hovedtemaene som vil bli behandlet i kurset er: 

- Hvilke type incentivordninger finnes?
- Hvordan etableres slike ordninger og hvilke hensyn bør man ta ved valg av ordning? 
- Hvilke skattemessige konsekvenser medfører de ulike ordningene? 

Foredragsholderen Stine Lettrem har bred erfaring som forretningsadvokat. Hun arbeider særlig innenfor områdene arbeidsrett og selskapsrett og leder blant annet den nasjonale faggruppen til KPMG Law innen arbeidsrett. 

Lettrem er tilgjengelig i kurslokalet for spørsmål og drøftelser i etterkant av kurset. Hun kan kontaktes på tlf. 932 30 114 dersom det er spørsmål om kursets faglige innhold i forkant av kurset.

Målgruppe
Kurset passer både for bedriftseiere, bedriftsledere og regnskapsfører/økonomisjefer.

Spørsmål?
Kontakt grete.farstad@kpmg.no


Kunnskapsparken Finnsnes
04.06.2020, kl. 11:00
- 12:30
Antall dager
0 days

Gratis