LederAgenda: CFO-seminaret 2020

På bakgrunn av den pågående smittesituasjonen knyttet til koronaviruset COVID-19, har KPMG besluttet å avlyse alle interne og eksterne arrangementer frem til påske. Dette innebærer at det de neste ukene ikke vil bli avholdt verken interne eller eksterne kurs, seminarer eller konferanser i regi av KPMG på hovedkontoret i Oslo, på våre avdelingskontorer eller på andre eksterne lokasjoner.  

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre, men håper for forståelse for at vi velger å gjøre dette for å bidra til den smitteforebyggende dugnaden.  

Seminaret blir utsatt og vi kommer tilbake til dere når ny dato er fastsatt.
________________Mye står på en CFOs agenda og CFO-ens rolle er i konstant endring. Hvordan blir selskapets strategi og virksomhetsstyring påvirket av digitalisering og ny teknologi og hva betyr det for CFO-områdets rolle?
I år gir analysesjef Pål Ringholm en forrykende oppsummering av makroøkonomiske trender som påvirker norsk økonomi og næringsliv.

Agenda
— Presentasjon av topplederundersøkelsen 
v/ Rune Skjelvan, leder KPMG Advisory

— ERP i skyen – Hvilke konsekvenser har det for din virksomhet?
En av de tydeligste trendene i dag er at ERP flyttes til skyen, og at man mer velger en plattform enn et system. 
Skybaserte ERP-løsninger som en tjenesteplattform gir lavere kapitalbinding i IT infrastruktur, lavere driftskostnader, økt smidighet og tempo, og reduserer tiden det tar å få tilgang til ny og effektiv funksjonalitet og tjenester. Det gjør ikke minst at oppdatert styringsinformasjon vil være lettere tilgjengelig for brukerne. 
I utgangspunktet skal dette bety forenkling og mer effektiv implementering og drift, men det er samtidig en meget krevende reise som inkluderer en rekke problemstillinger som du som CFO må være kjent med. Overgangen til SaaS-modeller (ERP som en tjeneste) utfordrer de gamle modellene langs flere dimensjoner. 
I dette seminaret vil vi, gjennom konkrete kundecaser, forklare hva dette faktisk betyr, dele erfaring hva som kreves for å få til en vellykket innføring, belyse hvilke fordeler det kan gi for din organisasjon samt hvilke fallgruver du må unngå

v/ Carlvin Romero, Director KPMG og Trond Egil Moe, executive Director KPMG


— Trender innen norsk og internasjonal beskatning
Hva er utsiktene for endringer i norsk skattepolitikk på grunn av internasjonale tiltak fra OECD og EU og hva kan skje etter valget i 2021?
v/ Thor Leegaard, Advokat/Partner KPMG Law advokatfirma


— Økonomiske utsikter 
Makroøkonomiske trender som påvirket norsk økonomi.

v/ Pål Ringholm, analysesjef, SpareBank 1 Markets 

Videooverføring
Seminaret blir videooverført til utvalgte KPMG-kontorer i Norge. Du velger din lokasjon ved påmelding.
- Hamar
- Molde
- Stavanger
- Sandefjord
- Tromsø