Kurs i totalentreprise – NS 8407

På bakgrunn av den pågående smittesituasjonen knyttet til koronaviruset COVID-19, har KPMG besluttet å avlyse alle interne og eksterne arrangementer frem til påske. Dette innebærer at det de neste ukene ikke vil bli avholdt verken interne eller eksterne kurs, seminarer eller konferanser i regi av KPMG på hovedkontoret i Oslo, på våre avdelingskontorer eller på andre eksterne lokasjoner.  

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre, men håper for forståelse for at vi velger å gjøre dette for å bidra til den smitteforebyggende dugnaden.  

Seminaret blir utsatt og vi kommer tilbake til dere når ny dato er fastsatt.
______________________________________________

På kurset vil vi gjennomgå sentrale bestemmelser i NS 8407 for å gi deltakerne praktisk kunnskap om rettigheter, ansvar og risiko i totalentreprise.

Hovedfokus vil være følgende problemområder:
 Virkeområdet for NS 8407 og standardens plassering i “kontraktssystemet” 
 Kontraktsgjenstanden – hva totalentreprenøren skal yte
 Risikofordelingen
o Generelt
o Prosjekteringsrisiko
o Forhold ved grunnen
 Endringer og tillegg – endringsprosedyren
 Vederlag og betaling
o Plunder og heft – nye beviskrav
 Overtakelse

Hvem kurset passer for
Kurset er relevant for både byggherrer og entreprenører, både de som er involvert ved kontraktsinngåelsen og prosjektgjennomføringen. 

Kursholdere
Advokat Stian Hangaas, advokat Ole-Magnus Kristiansen og advokatfullmektig Martin Hallheim Letnes

Har du spørsmål?
Kontakt advokat Stian Hangaas på e-post stian.hangaas@kpmg.no, eller telefon 918 26 800.