Kurs i totalentreprise – NS 8407

På kurset vil vi gjennomgå sentrale bestemmelser i NS 8407 for å gi deltakerne praktisk kunnskap om rettigheter, ansvar og risiko i totalentreprise.

Hovedfokus vil være følgende problemområder:
 Virkeområdet for NS 8407 og standardens plassering i “kontraktssystemet” 
 Kontraktsgjenstanden – hva totalentreprenøren skal yte
 Risikofordelingen
o Generelt
o Prosjekteringsrisiko
o Forhold ved grunnen
 Endringer og tillegg – endringsprosedyren
 Vederlag og betaling
o Plunder og heft – nye beviskrav
 Overtakelse

Hvem kurset passer for
Kurset er relevant for både byggherrer og entreprenører, både de som er involvert ved kontraktsinngåelsen og prosjektgjennomføringen. 

Kursholdere
Advokat Stian Hangaas, advokat Ole-Magnus Kristiansen og advokatfullmektig Martin Hallheim Letnes

Har du spørsmål?
Kontakt advokat Stian Hangaas på e-post stian.hangaas@kpmg.no, eller telefon 918 26 800.Unknown
24.03.2020, kl. 09:00
- 15:00
Sted
Antall dager
0 days
Pris (per deltaker)

kr 2 900,00