IFRS Update Q1

Firma


Postadresse


Fakturaadresse

Sted
Oslo, KPMG Huset

Kursdato
12.03.2020, kl. 08:30 - 10:30

Antall dager
0 dager

Ingen deltakere registrert