Praktisk merverdiavgift - viderefakturering, utlegg og kostnadsdeling, Tromsø

Firma


Postadresse


Fakturaadresse

Sted
KPMG Tromsø, Stakkevollveien 41

Kursdato
26.05.2020, kl. 08:30 - 10:00

Antall dager
0 dager

Ingen deltakere registrert