Virksomhetsstyring gjennom dashboard for økonomiledelsen - demo av Power BI for CFO

Firma


Postadresse


Fakturaadresse

Sted
Webinar (Zoom)

Kursdato
20.05.2021, kl. 08:30 - 09:15

Antall dager
0 dager

Ingen deltakere registrert