Økt digital endringstakt i offentlig sektor

Firma


Postadresse


Fakturaadresse

Sted
Webinar (Zoom)

Kursdato
26.08.2021, kl. 08:30 - 09:45

Antall dager
0 dager

Ingen deltakere registrert