KPMG inviterer til frokostseminar om kontraktsforvaltning som en nøkkel til gevinstrealisering.