Helhetlig risikostyring; hvordan kan din virksomhet komme ett skritt videre?


Alle oppdateringene du trenger – på én dag! Etter en periode med mange nye standarder og endringer, settes søkelyset nå på hvordan regnskapet skal bli mer relevant. På årets store IFRS-konferanse søker vi svarene på denne utfordringen, diskuterer forventningene til fremtidens regnskap, og gir deg innsikten du trenger for å manøvrere og styre virksomheten i henhold til nye standarder og krav. Bli med på årets viktigste møteplass for deg som jobber med – og må holde deg oppdatert på – IFRS.


With the first quarter of 2019 behind us, this seminar will give us a chance to reflect on the accuracy of the risk picture thus far, assess the direction for the rest of the year, and address the relevance of these risks for Norwegian companies.