Hvilke vurderinger bør offentlig sektor foreta før de velger skyen?


Alle oppdateringene du trenger – på én dag! Etter en periode med mange nye standarder og endringer, settes søkelyset nå på hvordan regnskapet skal bli mer relevant. På årets store IFRS-konferanse søker vi svarene på denne utfordringen, diskuterer forventningene til fremtidens regnskap, og gir deg innsikten du trenger for å manøvrere og styre virksomheten i henhold til nye standarder og krav. Bli med på årets viktigste møteplass for deg som jobber med – og må holde deg oppdatert på – IFRS.


Etter en periode med mange nye standarder og endringer, settes søkelyset nå på hvordan regnskapet skal bli mer relevant. På årets store IFRS-konferanse søker vi svarene på denne utfordringen, diskuterer forventningene til fremtidens regnskap, i tillegg til å gjennomgå aktuelle problemstillinger og gi deg den praktiske innsikten du trenger for å manøvrere og styre virksomheten i henhold til nye standarder og krav. Bli med på årets viktigste møteplass for deg som jobber med – og må holde deg oppdatert på – IFRS.


VI gir deg innsikt i verdiene man kan skape med kunstig intelligens, hvilke teknologiske veivalg som er relevante, og hvilke muligheter AI gir for å oppnå mer effektiv drift, konkurransefortrinn og en bedre kundeopplevelse.


Sammen med Microsoft og OBOS deler vi innsikt og eksempler på hvordan medlemsorganisasjoner kan benytte Dynamics for å skape bedre kundeopplevelser og økt verdi for organisasjonen.