Fast eiendom er en bransje med en rekke regnskaps- og skattemessige problemstillinger. I dette kursets del 1 gjennomgås de mest sentrale problemstillingene, i tillegg til de områdene hvor vi opplever at det er mest usikkerhet knyttet til regnskapsmessig behandling. I kursets del 2 rettes fokus mot avgiftsmessige problemstillinger, et regelverk som blir stadig mer komplekst. I kurset gjennomgås både nyheter og fokus på områder med som ofte er særlige problemområder.


Ny personopplysningslov og GDPR trådte i kraft 20. juli 2018, men mange lurer på hva man kan forvente fremover, og hva man bør jobbe videre med.


Generasjonsskifte for bedriftseiere med spesielt fokus på muligheter og konsekvenser ved endret eierskap i aksjeselskap.


Generasjonsskifte for bedriftseiere med spesielt fokus på muligheter og konsekvenser ved endret eierskap i aksjeselskap.


Generasjonsskifte for bedriftseiere med spesielt fokus på muligheter og konsekvenser ved endret eierskap i aksjeselskap.


Vi ser på hva som rører seg i ERP-markedet. Er tankegangen bak dagens ERP-løsninger fremtidsrettet eller kommer vi til å se et skifte i hvordan innholdet i en moderne ERP-løsning leveres?


Hvordan vil fremtidens økonomifunksjon se ut, og er det riktig at robotene tar jobbene våre?


Kursdeltakere skal få økt effekt av kategoristyring


Hva kan offentlige og private virksomheter lære av hverandre? Velkommen til frokostseminar om innovasjonsledelse i offentlig sektor!


Hvordan gjennomføre et vellykket oppkjøp- eller salg - av en virksomhet?


I forbindelse med Lederundersøkelsen 2018 har vi hatt gleden av å ha samtaler med 27 fremtredende, norske næringslivsledere om hvordan teknologiskiftet påvirker de og hvilke ledelsesutfordringer det bringer med seg. I en serie frokostseminarer setter vi et utvalg av disse temaene på agendaen og lar noen av de lederne vi snakket med selv utdype.


Norske bedrifter i et lokalt og globalt perspektiv. Eierskap, handelsbarrierer og tilgang på kapital.


Norske virksomheter er ikke alltid kjent med hva de toll- og avgiftsmessige konsekvensene av handel over landegrensen kan medføre. KPMG Law Advokatfirma AS inviterer til et fagseminar hvor vi ser nærmere på enkelte sider av slike transaksjoner.


Norske virksomheter er ikke alltid kjent med hva de toll- og avgiftsmessige konsekvensene av handel over landegrensen kan medføre. KPMG Law Advokatfirma AS inviterer til et fagseminar hvor vi ser nærmere på enkelte sider av slike transaksjoner.


Exploring new directions in the world of tax


Norske bedrifter oppbemanner, og mange har behov for å tilknytte seg utenlandsk arbeidskraft – noe som også kan innebære mange fallgruver.