Betydningen av endringer i arbeidsmiljøloven.


Fast eiendom er en bransje med en rekke regnskaps- og skattemessige problemstillinger. I dette kursets del 1 gjennomgås de mest sentrale problemstillingene, i tillegg til de områdene hvor vi opplever at det er mest usikkerhet knyttet til regnskapsmessig behandling. I kursets del 2 rettes fokus mot avgiftsmessige problemstillinger, et regelverk som blir stadig mer komplekst. I kurset gjennomgås både nyheter og fokus på områder med som ofte er særlige problemområder.


Gjennomgå rettsutvikling og status etter at GDPR har trådt i kraft. Hva kan virksomheter nå forvente seg? Hva må man passe på å gjøre nå?


Gjennomgang av selskaps-, skatte- og arverettslige regler ved generasjonsskifte i aksjeselskap. I tillegg gjennomgås reglene om fremtidsfullmakt. og vi ser kort på nyheter fra statsbudsjettet.


Vi ser på hva som rører seg i ERP-markedet. Er tankegangen bak dagens ERP-løsninger fremtidsrettet eller kommer vi til å se et skifte i hvordan innholdet i en moderne ERP-løsning leveres?


Hvordan vil fremtidens økonomifunksjon se ut, og er det riktig at robotene tar jobbene våre? Vi ser på på praktiske eksempler og erfaringer gjort fra andre kunde på hvordan kunstig intelligens og maskinlæring kan være nyttig for deg og din bedrift."


Agenda kommer


Også i år skjer det store endringer i regnskapsreglene. Denne dagen har vi samlet noen av våre fremste regnskapseksperter for å gi deg innsikt i det aller viktigste temaet for tiden - nemlig IFRS 16 Leiekontrakter.


Kursdeltakere skal få økt effekt av kategoristyring


Hva er viktige suksesskriterier for å skape nødvendig innovasjon og fornyelse og hva kreves av ledelsen og de ansatte?


Norske bedrifter i et lokalt og globalt perspektiv. Eierskap, handelsbarrierer og tilgang på kapital.


Vi ser på muligheter og fallgruver i regelverket.


Norske virksomheter er ikke alltid kjent med hva de toll- og avgiftsmessige konsekvensene av handel over landegrensen kan medføre. KPMG Law Advokatfirma AS inviterer til et fagseminar hvor vi ser nærmere på enkelte sider av slike transaksjoner.


Norske virksomheter er ikke alltid kjent med hva de toll- og avgiftsmessige konsekvensene av handel over landegrensen kan medføre. KPMG Law Advokatfirma AS inviterer til et fagseminar hvor vi ser nærmere på enkelte sider av slike transaksjoner.


Norske virksomheter er ikke alltid kjent med hva de toll- og avgiftsmessige konsekvensene av handel over landegrensen kan medføre. KPMG Law Advokatfirma AS inviterer til et fagseminar hvor vi ser nærmere på enkelte sider av slike transaksjoner.


Exploring new directions in the world of tax


Norske bedrifter oppbemanner, og mange har behov for å tilknytte seg utenlandsk arbeidskraft – noe som også kan innebære mange fallgruver.


En liten time om trollet i esken - Skao muligheter av trusler!


Forslag til Statsbudsjett blir lagt frem mandag 8. oktober. På dette frokostseminaret vil vi ta for oss de viktigste skatte- og avgiftsmessige endringene i regjeringens forslag.