Alle bedrifter risikerer bokettersyn fra Skatteetaten. Hva er kontrollørene interesserte i å sjekke, hvordan forbereder du deg og hva er bedriftens plikter og rettigheter? KPMG Law bistår kunder fra hele landet ved bokettersyn og avgrensede kontroller fra skattekontoret, og med etterfølgende tvisteløsning i skatteklagenemnda og ved domstolene.


Hvor god er du og din organisasjon til å håndtere cyberrisiko? Har du oversikt over hvilke sikkerhetskrav ulike regelverk stiller til din virksomhet og hvilken informasjon som virkelig trenger beskyttelse? Og hva skjer når informasjonen blir del av de nye digitaliserte arbeidsprosessene og tjenestene? Bli med på frokostseminar med KPMG og lær hvordan cyberrisiko kan håndteres slik at dine verdier og ditt omdømme beskyttes samtidig som relevant regelverk etterleves.


Fast eiendom er en bransje med en rekke regnskaps- og skattemessige problemstillinger. I dette kursets del 1 gjennomgås de mest sentrale problemstillingene, i tillegg til de områdene hvor vi opplever at det er mest usikkerhet knyttet til regnskapsmessig behandling. I kursets del 2 rettes fokus mot avgiftsmessige problemstillinger, et regelverk som blir stadig mer komplekst. I kurset gjennomgås både nyheter og fokus på områder med som ofte er særlige problemområder.


Gjennomgå rettsutvikling og status etter at GDPR har trådt i kraft. Hva kan virksomheter nå forvente seg? Hva må man passe på å gjøre nå?


Vi ser på hva som rører seg i ERP-markedet. Er tankegangen bak dagens ERP-løsninger fremtidsrettet eller kommer vi til å se et skifte i hvordan innholdet i en moderne ERP-løsning leveres?


Hvordan vil fremtidens økonomifunksjon se ut, og er det riktig at robotene tar jobbene våre? Vi ser på på praktiske eksempler og erfaringer gjort fra andre kunde på hvordan kunstig intelligens og maskinlæring kan være nyttig for deg og din bedrift."


Kursdeltakere skal få økt effekt av kategoristyring


Vi har igjen gleden av å invitere til vår årlige KPMG-dag, arrangementet hvor du møter andre næringslivsaktører og våre dyktige medarbeidere for å høre de siste oppdateringene innenfor økonomi, regnskap, skatt og avgift. I tillegg til en aktuell og spennende agenda, får du på KPMG-dagen anledning til å stille spørsmål og bli bedre kjent med våre flinke fagfolk. Agenda Agenda kommer


Enten du er leder, bedriftseier eller jobber med økonomi og regnskap er det viktig å kjenne til nye endringer og muligheter for virksomheten.


Vi ser på muligheter og fallgruver i regelverket.


Norske virksomheter er ikke alltid kjent med hva de toll- og avgiftsmessige konsekvensene av handel over landegrensen kan medføre. KPMG Law Advokatfirma AS inviterer til et fagseminar hvor vi ser nærmere på enkelte sider av slike transaksjoner.


Norske virksomheter er ikke alltid kjent med hva de toll- og avgiftsmessige konsekvensene av handel over landegrensen kan medføre. KPMG Law Advokatfirma AS inviterer til et fagseminar hvor vi ser nærmere på enkelte sider av slike transaksjoner.


Norske virksomheter er ikke alltid kjent med hva de toll- og avgiftsmessige konsekvensene av handel over landegrensen kan medføre. KPMG Law Advokatfirma AS inviterer til et fagseminar hvor vi ser nærmere på enkelte sider av slike transaksjoner.


Norske virksomheter er ikke alltid kjent med hva de toll- og avgiftsmessige konsekvensene av handel over landegrensen kan medføre. KPMG Law Advokatfirma AS inviterer til et fagseminar hvor vi ser nærmere på enkelte sider av slike transaksjoner.


Er din bedrift klar over de nye reglene? Er deres HR avdeling forberedt på de administrative utfordringene som venter?


Introduction to business opportunities and the future of the Norwegian Continental Shelf