Alle virksomheter risikerer å få bokettersyn fra skattemyndighetene, både avgifts- og skattemessig. KPMG Law Advokatfirma AS bistår kunder fra hele landet ved bokettersyn og avgrensede kontroller fra skattekontoret.


Helhetlig risikostyring; hvordan kan din virksomhet komme ett skritt videre?


Alle oppdateringene du trenger – på én dag! Etter en periode med mange nye standarder og endringer, settes søkelyset nå på hvordan regnskapet skal bli mer relevant. På årets store IFRS-konferanse søker vi svarene på denne utfordringen, diskuterer forventningene til fremtidens regnskap, og gir deg innsikten du trenger for å manøvrere og styre virksomheten i henhold til nye standarder og krav. Bli med på årets viktigste møteplass for deg som jobber med – og må holde deg oppdatert på – IFRS.


Å drive stiftelser, foreninger og lag krever i dag oversikt over et omfattende regelverk. I tillegg til det ordinære lovverket, må man også ha oversikt over en rekke ulike særlover og –forskrifter, alt fra momskompensasjon og regnskapsoppstillinger til styrearbeid og regler for utdeling. Lotteri- og stiftelsestilsynet og KPMG ønsker med dette seminaret å gi en oversikt og innsikt i gjeldende regelverk, og vil også komme inn på enkelte endringer vi ser komme.