GDPR har trådt i kraft - Hva nå? Oslo

Ny personopplysningslov og GDPR trådte i kraft 20. juli 2018, men mange lurer på hva man kan forvente fremover, og hva man bør jobbe videre med. 

KPMGs fagpersoner vil på dette frokostseminaret orientere om relevant praksis og rettsutvikling i Norge og EU, og hva norske selskaper kan forvente fremover.  

Sentrale spørsmål som vil gjennomgås er blant annet:
-        Hvilken rolle vil Datatilsynet ha i tiden som kommer, og hvilket omfang av kontroller kan forventes?
-        Harmonisering i EU – hva har skjedd så langt, og hvordan vil tilsynsmyndighetene samarbeide fremover?
-        Hvilke bransjestandarder og sertifiseringsmekanismer er etablert, og under utvikling?
-        Internkontroll og revisjon av databehandlere -  hva bør fokus være, og hvordan gjennomføre?

Foredragsholder  
Helge Mathias Monsen, Advokatfullmektig, KPMG Law Advokatfirma AS
Carl Jacob Rustad, Senior Manager, KPMG Advisory  
Andreas Martin Saxegaard, Manager, KPMG Advisory

Målgruppe
Ledere, personvernombud, personvernansvarlige og andre med personvernansvar innen HR, IT, økonomi og administrasjon

Praktisk informasjon
Frokost og registrering fra kl. 08.30

Videooverføring
Seminaret vil bli overført til utvalgte KPMG-kontorer. Du velger lokasjon ved påmelding
- Trondheim

Velkommen!

Har du spørsmål? Vennligst kontakt oss på kurs@kpmg.no