IFRS Update Q4

Årsoppgjøret nærmer seg med stormskritt og mange vurderinger skal ferdigstilles og nye noter utarbeides. Denne formiddagen vil vi se nærmere på fokusområder fra tilsynsmyndighetene og notekrav og aktuelle problemstillinger for de nye standardene.

Finanstilsynet og den europeiske paraplyorganisasjonen ESMA offentliggjør hver høst sine fokusområder. Vi tar for oss deres hovedområder samt relevante saker i Finanstilsynets brev i 2018.

I 2018 regnskapene må man forholde seg til en rekke nye og viktige standarder, som omhandler viktige områder som inntekter (IFRS 15), leiekontrakter (IFRS 16) og finansielle instrumenter (IFRS 9). Vi vil også kommentere utvalgte prosjekter og agendabeslutninger fra IASB og deres tolkningsorgan IFRIC.

Deltar du på IFRS Update vil du få nyttige innspill og ideer!

Agenda
Fokusområder fra Finanstilsynet og ESMA for 2018-regnskapene
IFRS 15 – notekrav og aktuelle problemstillinger
IFRS 16 – notekrav og aktuelle problemstillinger
IFRS 9 – notekrav og aktuelle problemstillinger
Nyheter fra IASB og IFRIC

Foredragsholdere:
  • Geir Moen,Partner KPMG Oslo
  • Paul Larsen, Partner KPMG Oslo 
  • Serge Fjærvoll, Partner KPMG Oslo
  • Peggy Torgersen Berner, Partner KPMG Oslo
  • Jan Arild Brandt, Partner KPMG Oslo
Praktisk informasjon 
Frokost og registrering fra kl. 08.00. 

Videooverføring
 Seminaret overføres til utvalgte KPMG-kontorer i Norge. Du velger din lokasjon ved påmelding. 

- Hamar
- Molde
- Sandefjord
- Stavanger
- Ålesund


Etterutdanning
Regnskap/finansregnskap: 2 timer

Kontaktperson:
Robert Hast
T: 4063 9950
M: robert.hast@kpmg.no