LederAgenda: Verdi av data - vekstmuligheter, risiko og effektivitet

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/no/pdf/2018/topplederundersokelsen-2018.pdf

I forbindelse med Lederundersøkelsen 2018 har vi hatt gleden av å ha samtaler med 27 fremtredende, norske næringslivsledere om hvordan teknologiskiftet påvirker dem og hvilke ledelsesutfordringer det bringer med seg. I en serie frokostseminarer setter vi et utvalg av disse temaene på agendaen og lar noen av de lederne vi snakket med selv utdype.


Gjennom ny teknologi og økt maskinkraft kan virksomheter samle inn og lagre store mengder data billigere og mer effektivt enn tidligere. Data og analyser er noe de fleste norske virksomheter bruker mye ressurser på for å adressere ulike former for vekst, risikohåndtering og reduksjon i kostnader. Hvilken verdi skaper større mengder data og hvilken innsikt gir dette? Hvordan jobber ledende norske virksomheter med å realisere disse verdiene?

For Gjensidige er analytisk bruk av data for å tilby attraktive produkter og tjenester og sikre lønnsom drift kritisk for å realisere deres ambisjon om å være det mest kundeorienterte skadeforsikringsselskapet i Norden. Helge Leiro Baastad, konsernsjef i Gjensidige, vil fortelle om hvorfor og hvordan informasjon og data er en strategisk ressurs for selskapet. 

Datarevolusjonen øker behovet for kvalitetssikring og standardisering av data, algoritmer og modeller. Peter Bjerager, CEO Digital Solutions DNV GL leder det nye digitaliseringsområdet i DNV GL og vil vise hvordan selskapet bruker sin innsikt til hjelpe virksomheter å skape digital innovasjon og til å fasilitere samhandling på tvers av selskaper og bransjer.  

Jo Sigurd Pedersen er partner i KPMG, leder for Data & Analytics i revisjon og for KPMGs nye satsing på datadreven teknologi, "Lighthouse". Han vil gi råd om hvordan organisasjoner kan identifisere muligheter og skape verdi gjennom dataanalyse og innsikt i data. 

Praktisk informasjon
Frokost og registrering fra kl. 08.00.

Videooverføring
Seminaret vil bli videooverført til utvalgte KPMG-kontorer i Norge. Du velger din lokasjon ved påmelding.
- Bergen
- Bodø
- Molde
- Sandefjord
- Stavanger
- Tromsø
- Trondheim

Deltakeravgift: Gratis

Har du spørsmål? Send en e-post til kurs@kpmg.no