Personvernforumet

Jobber du med informasjonssikkerhet og personvern? 

Riktig og god behandling av personopplysninger er grunnleggende i dagens samfunn. Denne rettigheten blir i enkelte tilfeller satt på prøve med den teknologiske utviklingen. Samtidig gir teknologien mange muligheter. I dette spennende krysningspunktet oppstår det nye og uante problemstillinger. 

Personvernforordningen er kommet og ytterligere regulering er på vei. Det er høy interesse for området og mye å lære. Vi savner en møteplass hvor en går i dybden på krav, utfordringer og diskuterer best practice. Derfor er vi sikker på at det er nyttig med en møteplass hvor dette nettopp dette er agendaen. 

Et slikt samlingspunkt gir også mulighet for å bli kjent med andre som jobber med feltet.

Vi tar derfor initiativ for å danne et nettverk med både faglig og sosialt innhold. Vi tar sikte på 3-4 møter i året. 

Det blir enkel bevertning.

Vel møtt til åpning og uforpliktende første møte!

Agenda
- Åpning og innledning
- Personvern, ytringsfrihet, utviklingstrekk og hva vil fremtiden bringe? Ved Professor Bjørnar Borvik ved Universitetet i Bergen og nestleder i Personvernnemnda, 
- Nyheter og status innenfor personvern i Norge og fra utlandet
- Aktuelle fremtidige emner
- Avslutning

Foredragsholdere 
Nils Harald Børve, Fritjof Øvrebø, Lise Onarheim 
Professor Bjørnar Borvik ved Universitetet i Bergen og nestleder i Personvernnemnda

Målgruppe 
Informasjonssikkerhetsansvarlig, complianceansvarlig, IT-ledere, Personvernombud, ledere, beredskapssjefer, andre som er ansvarlige for personvern og informasjonssikkerhet i virksomheten, kvalitetsledere, studenter i fagene


Praktisk informasjon
Registrering fra kl. 14.30, kurs 14.45 – 17.00 etterpå sosialt samvær.

Velkommen!


Kontaktperson
Fritjof Øverbø
T: 47685453
M: fritjof.ovrebo@kpmg.no