Rabattordninger i arbeidsforhold og naturalytelse fra tredjeparter

Fra 2019 innføres nye strengere regler for rabattordninger i arbeidsforhold. En arbeidstaker kan kun motta skattefri rabatt inntil kr 7 000 for varer som omsettes og produseres hos arbeidsgiver. Videre innføres en plikt for arbeidsgiver til å rapportere rabatter som ansatte mottar fra arbeidsgivers forretningspartnere og tredjeparter.  

Vi belyser temaet på frokostseminar 24. januar hvor våre skatteeksperter gir en innføring i de nye reglene.  

Vi vil blant annet gjennomgå:
—   Skatt på bonuspoeng som ansatte opptjener på jobbreise   
—   Hvilke regler gjelder for rabattordninger for varer som omsettes eller produseres hos arbeidsgiver?
—   Hvordan skal arbeidsgiver fastsette den rabatt den ansatt mottar?
—   Hvem regnes som arbeidsgiver forretningspartner?
—   Hvilke tiltak må arbeidsgiver iverksette for å overholde sin rapporteringsplikt?  

Foredragsholdere

Håkon Rakkenes, Advokat KPMG Law Advokatfirma AS
Gjertrud H Behringer, Advokat, KPMG Law Advokatfirma AS


Målgruppe

Eiere, daglig ledelse, HR, finans/økonomi/prosjektledere.  


Praktisk informasjon
Frokost og registrering fra kl. 08.30.

Deltakeravgift
Gratis

Videooverføring
Videooverføring vil være tilgjengelig på følgende KPMG-kontorer i Norge:
- Arendal, Strømsbuveien 61
- Bodø, Jernbaneveien 85
- Kristiansand, Markensgate 30
- Mo i Rana, Midtre gate 10
- Tromsø, Stakkevollveien 41
- Trondheim, Sjøgangen 6

Spørsmål?
Kontakt oss på kurs@kpmg.no