Rabattordninger i arbeidsforhold og naturalytelse fra tredjeparter, Stavanger

Fra 2019 innføres nye strengere regler for rabattordninger i arbeidsforhold. En arbeidstaker kan kun motta skattefri rabatt inntil kr 7 000 for varer som omsettes og produseres hos arbeidsgiver. Videre innføres en plikt for arbeidsgiver til å rapportere rabatter som ansatte mottar fra arbeidsgivers forretningspartnere og tredjeparter.  

Vi belyser temaet på frokostseminar 7. februar hvor våre skatteeksperter gir en innføring i de nye reglene.  

Vi vil blant annet gjennomgå:
—   Skatt på bonuspoeng som ansatte opptjener på jobbreise
—   Hvilke regler gjelder for rabattordninger for varer som omsettes eller produseres hos arbeidsgiver?
—   Hvordan skal arbeidsgiver fastsette den rabatt den ansatt mottar?
—   Hvem regnes som arbeidsgiver forretningspartner?
—   Hvilke tiltak må arbeidsgiver iverksette for å overholde sin rapporteringsplikt?  

Foredragsholdere

Anne Tengs-Pedersen, Partner/Advokat KPMG Advokatfirma AS


Målgruppe
Eiere, daglig ledelse, HR, finans/økonomi/prosjektledere.  


Praktisk informasjon
Frokost og registrering fra kl. 08.30.

    
Deltakeravgift
Gratis. 

Velkommen!

Kontaktperson: 
Elin Boge
E: elin.boge@kpmg.no
M: 4063 9639