Krisehåndteringsdirektivet og krav til gjenopprettingsplaner

KPMG Oslo inviterer til frokostseminar om krav om gjenopprettingsplaner som trådte i kraft 1. januar 2019. 

Seminaret vil gi en introduksjon til Krisehåndteringsdirektivet og krav til etablering av gjenopprettingsplaner jfr. avsnitt II Beredskap i kapittel 20. Soliditets- og solvenssvikt i banker, kredittforetak og finanskonsern i ‘Finansforetaksloven’.

Agenda

— Introduksjon til nytt lovkrav om gjenopprettingsplaner etter Finansavtalelovens kap 20 "Solidities- og solvenssvikt i banker, kredittforetak og finanskonsern" og gjennomgang av elementene i en gjenopprettingsplan og anvendelse av proporsjonalitetsprinsippet i EU ved Johan Røthe og Janne Britt Saltkjel fra Regulatory Services i KPMG.

— Erfaring fra arbeidet med gjenopprettingsplaner fra små og store sparebanker og storbanker i EU ved Michael Meyer fra KPMG Tyskland. Han har arbeidet med gjenopprettingsplaner på tvers av den europeiske finanssektoren siden 2012 og vil dele sine erfaringer og hva han mener er avgjørende suksessfaktorer ved utvikling og etablering av gjenopprettingsplaner. (Denne delen vil bli holdt på engelsk)


Foredragsholdere

Johan Røthe 
Director and Head of Regulatory Services KPMG Norway

Janne Britt Saltkjel 
Director and Head of Compliance and Internal Control, Regulatory Services KPMG Norway

Michael Meyer 
Partner i Financial Services, KPMG Tyskland 

Målgruppe
Bank og Finans