Helhetlig risikostyring; hvordan kan din virksomhet komme ett skritt videre?

Enten din virksomhet er i startgropen med fokus på å etablere ansvar og prosess eller har formalitetene på plass og ønsker å få mer nytteverdi ut av risikostyringen, kan det være utfordrende å se hva som bør være neste skritt.

Vår fokus er på koblingen mellom risikostyring og strategiske mål, og hvordan dette bør danne grunnlaget for utforming av det videre risikoarbeidet.  Dette koblingen forbigås ofte i iveren etter å gyve løs på selve risikostyringsprosessen, og kan dermed være et område der forbedring kan være aktuelt for mange. Spesielt kan det å definere virksomhetens risikoappetitt være nøkkelen for å få en god kobling og å sikre nytteverdi.

KPMG har bred praktisk erfaring med etablering og forbedring av risikostyring, og et velprøvd rammeverk som passer til ulike modenhetsnivåer. I møtet vil vi dele våre erfaringer og sammen diskutere problemstillinger som virksomhetene står ovenfor. 

Praktisk informasjon
Kaffe og registrering fra kl. 08.00.

Kontaktperson
Navn:
Mathias Lundeby

Tittel: Manager
E: mathias.lundeby@kpmg.no 
M: 45267575KPMG Stavanger, Forusparken 2
25.04.2019, kl. 08:30
- 11:30
Antall dager
1 dag
Pris (per deltaker)

kr 1 200,00