Aksjeloven endres - igjen

Aksjeloven er endret i flere omganger, senest fra og med 1. januar og 1. mars 2019. Kurset gir oversikt over endringer og praktiske konsekvenser.

Gjennomgang av endringer i aksjeloven 2017 – 2019, med hovedvekt på de siste endringene. Vi ser på hva endringene betyr og hvilke praktiske konsekvenser dette medfører. I tillegg blir det en kort gjennomgang av de forslag fra aksjelovutvalget som kan ventes fulgt opp fremover.

Målgruppe
Alle med interesse for aksjerett.

Foredragsholdere
Statsautorisert revisor Elisabet Ekberg