Sosiale medier og omstillingsprosesser

Kurs utsatt. Ta kontakt for alternativer: kurs@kpmg.no

Arbeidsrettslige temaer angår de fleste, både arbeidsgivere og arbeidstakere. Virksomheter har tidvis behov for å gjennomføre nødvendig nedbemanningsprosesser for å sikre forsvarlig drift og trygge et tilstrekkelig antall arbeidsplasser. I enkelte tilfeller vil permittering og nedbemanning være aktuelt, mens i andre tilfeller kan en omstilling med endringsoppsigelser være tilstrekkelig. Slike omstillingsprosesser stiller uansett en rekke krav til arbeidsgivere, herunder formelle krav til saksbehandling og nødvendig dokumentasjon.  

Dagens sosiale medier har skapt enorme muligheter for de fleste bedrifter. Arbeidsgivere kan enkelt kommunisere med ansatte, kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere gjennom ulike sosiale medier. I mange sammenhenger oppfordres arbeidstaker til å ta i bruk sosiale medier for å profilere virksomheten. Arbeidstakere forventes å opptre på en slik måte at virksomheten ikke blir skadelidende, men hvordan bør egentlig arbeidsgiver forholde seg til ansattes bruk av sosiale medier?

I dette kurset ser vi på den siste rettsutviklingen på arbeidsrettens område, samt gjennomgår følgende aktuelle temaer;
- hvordan sikre en forsvarlig og lovlig nedbemanning? Aktuelle krav til saksbehandling, fallgruver og sjekkliste ved nedbemanning
- endringsoppsigelse og arbeidsgivers styringsrett
- konkurranseklausulreglene
- arbeidsgivers innsyn i ansattes e-poster og ansattes bruk av sosiale media

Målgruppe
Eiere, daglig ledelse, HR, finans/økonomi/prosjektledere

Foredragsholdere
Advokat Fritjof Øvrebø
Advokat Anne Kristin Meyer