Vekstselskaper i et skatte- og selskapsrettslig perspektiv

Gjennomgang av regler for skatt og selskapsrett for vekstselskaper, fra oppstart av virksomhet til salg av virksomhet, herunder:
- Valg av selskapsform
- Vedtekter og aksjonæravtaler 
- Incentivordninger i arbeidsforhold
- Skatteloven § 6-53 - fradrag for investering i oppstartselskaper
- Salg av virksomhet 

Målgruppe 
Eiere, daglig ledelse, finans/økonomi/prosjektledere, regnskapsførere og rådgivere

Foredragsholdere
Partner Ola Mæle og Advokat Anne Kristin MeyerKPMG Bergen, Kanalveien 11, 5068 Bergen
09.05.2019, kl. 09:00
- 10:30