Omstilling og digitalisering i offentlig sektor

KPMG har gleden av å invitere til frokostseminar om omstillinger og digitalisering i offentlig sektor, sett i lys av kommunereformen som blir implementert i 2020. Kommunesammenslåingene medfører blant annet forventninger om smidigere og mer sømløse offentlige tjenester for innbyggerne, og kravene til effektivisering og digitalisering øker.  

Å lykkes med digital transformasjon handler i stor grad om å bygge broer mellom fagområder, brukere og teknologi, blant annet for at kommunens innbyggerne skal få bedre og mer tilgjengelige kommunale tjenester. Automasjon av saksbehandling, chat-tjenester og andre digitale fremskritt basert på robotisering og maskinlæring vil være i fokus for de fleste kommuner i tiden som kommer. Og med digitalisering og selvbetjente løsninger vil også kravene til sikkerhet endres og styrkes.  

Vi håper å se deg på seminar 7. mars!
 

PROGRAM:

Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, vil innlede frokostseminaret med å gi et innblikk i digitaliseringen og omstillingen i offentlig sektor som vil skje fremover. Chaffey har tidligere jobbet i Statoil, vært administrerende direktør i Abelia og fra 1989 til 1997 var han stortingsrepresentant. Chaffey har hatt styreverv i en rekke institusjoner, som Amnesty, NUPI, Universitet i Oslo, Næringslivets sikkerhetsråd og programmet "Forny 2020" i Norges Forskningsråd.  

Robert Steen
, byråd for finans i Oslo kommune, har tatt utfordringen med å digitalisere kommunen. Han har tidligere arbeidet i Schibsted og vært sentral i etableringen av Finn.no. Steen vil fortelle hva Oslo kommune konkret har gjort for å komme i gang med digitaliseringsprosjekter og gjøre tjenestetilbudet mer tilgjengelig for innbyggerne. Han har gode råd om hva du bør gjøre i slike prosesser – og hva du definitivt ikke bør gjøre.
 

Tom Einar Nyberg
er leder for Digital Operations i KPMG Digital og for KPMGs nye storsatsing på datadreven teknologi, "Lighthouse". Han vil fortelle hvordan kommunal sektor kan benytte digitale flater som utgangspunkt for selvbetjeningstjenester og automatisert dialog med innbyggerne. I tillegg vil Nyberg gi et innblikk i hvordan maskinlæring kan brukes for å tolke ustrukturert informasjon i dokumenter, og for å anbefale sortering og saksbehandling.
 

Målgruppe
Ledere og endringsagenter  

Praktisk informasjon

Frokost og registrering fra kl. 08.00.

Videooverføring.

Seminaret vil bli videooverført til utvalgte KPMG-kontorer i Norge. Du velger ditt kontor ved påmelding.
- Bergen
- Bodø
- Drammen
- Molde
- Sandefjord
- Stavanger
- Tromsø
- Trondheim
- Ålesund

Deltakeravgift
Gratis

Spørsmål? Kontakt kurs@kpmg.no