Rabattordninger i arbeidsforhold og naturalytelse fra tredjeparter, Bryne

Fra 2019 innføres nye strengere regler for rabattordninger i arbeidsforhold. En arbeidstaker kan kun motta skattefri rabatt inntil kr 7 000 for varer som omsettes og produseres hos arbeidsgiver. Videre innføres en plikt for arbeidsgiver til å rapportere rabatter som ansatte mottar fra arbeidsgivers forretningspartnere og tredjeparter.   

Vi belyser temaet på frokostseminar 6. mars hvor våre skatteeksperter gir en innføring i de nye reglene.   

Vi vil blant annet gjennomgå: 
—   Skatt på bonuspoeng som ansatte opptjener på jobbreise 
—   Hvilke regler gjelder for rabattordninger for varer som omsettes eller produseres hos arbeidsgiver? 
—   Hvordan skal arbeidsgiver fastsette den rabatt den ansatt mottar? 
—   Hvem regnes som arbeidsgiver forretningspartner? 
—   Hvilke tiltak må arbeidsgiver iverksette for å overholde sin rapporteringsplikt?   

Foredragsholdere

Anne Tengs-Pedersen, Partner/Advokat KPMG Law Advokatfirma AS
Siri Eriksen Osvik, Advokat KPMG Law Advokatfirma AS

Målgruppe
Eiere, daglig ledelse, HR, finans/økonomi/prosjektledere.  
 

Praktisk informasjon
Frokost og registrering fra kl. 08.30.
 
    
Deltakeravgift
Gratis. 

Velkommen!

Spørsmål? Kontakt kurs@kpmg.no