IFRS Update Q1

Med kvartalsrapporteringen tilbakelagt og årsregnskapet under kontroll er det på tide å rette blikket fremover mot 2019 rapporteringen. 

Vi vil denne gangen se på nyheter for regnskapsåret 2019. Flere standarder har fått justeringer, vi har fått en ny IFRIC for usikre skatteposisjoner og flere Agenda Decisions fra IASBs fortolkninsorgan (IFRIC) omhandler viktige områder som inntektsføring og leieavtaler. Vi vil også kommentere andre utvalgte IASB- prosjekter.

Er du forberedt på IFRS 16 rapporteringen i Q1 rapporten? Vi vil gjennomgå notekrav og beste praksis for kommunikasjon av effektene. For leieavtalene er det også et liv etter åpningsbalansen. Hva må på plass før implementeringen av IFRS 16 er endelig gjennomført?


Deltar du på IFRS Update vil du få nyttige innspill og ideer!


Agenda

— Endringer i standarder og nye IFRICer gjeldende fra 01.01. 2019
— Gjennomgang av utvalgte Agenda Decisions fra IASBs fortolkningsorgan (IFRIC) og andre utvalgte IASB-prosjekter
— IFRS 16 og livet etter åpningsbalansen
— Hvordan kommunisere effektene av IFRS 16 i interimsrapporteringen? 

Praktisk informasjon
Frokost og registrering fra kl. 08.00

Videooverføring
Seminaret blir videooverført til utvalgte KPMG-kontorer i Norge. Du velger din lokasjon ved påmelding.

Molde
Kristiansand
Stavanger
Trondheim
Tromsø
Sandefjord


Velkommen!