Når arbeidsgiver møter konkurranse fra ansatte

Et økende antall bedrifter opplever risiko for at ansatte etablerer konkurrerende virksomhet, eller på annen måte utnytter konkurransesensitive opplysninger de har fått tilgang til som følge av sitt arbeidsforhold. 

På dette frokostseminaret vil vi gjennomgå hva bedrifter kan gjøre for å sikre verdier og redusere risikoen for at arbeidstakere starter, eller begynner i konkurrerende virksomhet.

Vi vil blant annet se på noen eksempler fra rettspraksis og hvilke momenter som har hatt betydning for resultatet i disse sakene, samt hva arbeidsgiver for øvrig kan og bør foreta seg både før, under og etter et arbeidsforhold, herunder:

– ansettelsesavtalen
– forbyggende tiltak
– ansattes lojalitetsplikt
– mistanke og undersøkelser 
– reparerende tiltak

Målgruppe
Eiere, styreledere/ styremedlemmer, daglig leder og HR

Foredragsholdere
Helge Mathias Monsen, Senior manager/Advokat KPMG Law Advokatfirma AS

Praktisk informasjon
Frokost og registrering fra kl. 08.30
Velkommen!