KPMGs Topplederkonferanse 2018


Årets topplederkonferanse setter søkelys på hva som er god og fremtidsrettet ledelse. I mylderet av buzzord som disrupsjon, transformasjon, robotisering og kunstig intelligens må lederen stå frem som fyrtårnet som viser vei. Hvordan skal lederen sikre nødvendig innovasjon, vilje og kraft til omstilling og endring?

Ledergjerningen har fått nytt innhold. For å skape tillit i de omstillingsprosesser som er vitale i det teknologiskiftet vi nå ser, må lederes interaksjon med organisasjonen og de ansatte være åpen og ærlig. Hvordan kan ledere skape innovasjonskultur og organisasjoner som arbeider smartere? Med hvem og hvordan bør virksomheter samarbeide for å fremme felles interesser og vekstmuligheter?

Som vanlig har vi invitert tre interessante og innsiktsfulle foredragsholdere til å belyse temaet.

Morten T. Hansen, professor, University of California - Berkeley
, vil svare på hva som kjennetegner en god leder; hvilke egenskaper som kreves og hvilke prioriteringer som må gjøres for å lykkes. Morten har nylig gitt ut boken " Great at Work".

Hege Skryseth, administrerende direktør i Kongsberg Digital. 
Som leder av et av Norges mest spennende digitale miljøer, vil Hege fortelle om hvordan hun ser på ledelse og ledelsesutfordringer knyttet til utvikling av en innovasjonspreget kultur hvor transformasjon faktisk skjer.

Arvid Moss, president i NHO
 tar for seg hvordan man skal fremme og lede økt samarbeid og samhandling innen norsk næringsliv og hva slags økosystem med både norske og utenlandske partnere/allianser norske virksomheter bør etablere for å lykkes.

Vi ser frem til å invitere deg til en inspirerende, lærerik og interessant ettermiddag!

Registering og lunsj fra kl. 11.00.

Velkommen!