Aksjonærene krever gransking i aksjeselskap

Aksjonærer kan ha behov for mer informasjon fra selskapets saksbehandling og transaksjoner enn det som blir delt fra styret og ledelse!  

Aksjeloven gir aksjonærer rett til å fremsette krav om gransking av selskapet under visse regler. 

Vi ser på hvilke rettigheter aksjonærene har og hvordan en igangsetter gransking i aksjeselskap. Vi ser også på hvilke grenser loven og rettspraksis setter samt det påfølgende ansvar gransking kan føre til for styremedlem og ledelse i selskapet.

Tilgang til fakta og informasjon kan være avgjørende for utfallet i enhver type gransking. For å sikre en effektiv og kostnadsbesparende prosess er det viktig å gjøre de rette vurderingene tidlig i en undersøkelsesfase.

Agenda
08:15 – Kaffe & registrering
08:30 – Introduksjon - Hva innebærer gransking etter aksjeloven?
09:15 – Pause 
09:30 – Hva må til for å kreve gransking og hvor går grensene? 
10:00 – Hvordan sikre et godt informasjonsgrunnlag og gjennomføre effektiv analyse?
10:25 – Avsluttende kommentarer. 
10:30 – Slutt.

Foredragsholdere
Tor-Axel Schwerdt, Director/Advokat KPMG Law Advokatfirma AS
Lars Wilberg, Partner KPMG AS, Forensic Technology

Målgruppe
Aksjonærer, styremedlem og ledelse i aksjeselskap

Praktisk informasjon
Frokost og registrering fra kl. 08.15