Hvordan lykkes med kategoristyring

KPMG inviterer til frokostseminar om hvordan en lykkes med kategoristyring.

Kategoristyring innebærer strategisk styring av innkjøpsaktiviteter på tvers av flere områder i en virksomhet. Mange som har innført kategoristyring opplever at man ikke får ut det fulle potensialet eller over tid klarer å hente ut gevinstene som er identifisert. 

I dette seminaret vil KPMG og kategoriansvarlig i Forsvarets Logistikkorganisasjon, Helge Olsen dele sine erfaringer og gjennomgå kritiske suksessfaktorer for en vellykket implementering og utvikling av kategoristyring.

Agenda
— Kritiske suksessfaktorer for implementering og utvikling av kategoristyring
— Digitalisering av kategoristyring - Procurement 365 Digital (P365D) https://www.youtube.com/watch?v=X-gOYar5d5M
— Suksesshistorie - hvordan Forsvaret har lykkes med innføring av kategoristyring
— Q&A

Målgruppe
Innkjøpssjefer, CFOer, kategoriansvarlige og strategiske innkjøpere, og HR-sjefer med ansvar for kompetanseheving i organisasjonen. Seminaret passer for de som allerede har noe erfaring med kategoristyring og fokuserer på videreutvikling og forbedring. 

Foredragsholdere

Helge Olsen – Forsvaret gjennomførte i 2015 en evaluering av alle sine stabsfunksjoner, der det ble identifisert et stort forbedringspotensial på anskaffelsesområdet. Helge Olsen er kategoriansvarlig for vedlikehold av Sjøforsvarets våpensystemer. Helge vil fra sitt perspektiv fortelle historiene om hvordan Forsvaret har utviklet seg til å bli en av de mest profesjonelle anskaffelsesmiljøene i Norge gjennom implementering av kategoristyring.
 
Tormod Lysne Voje – Tormod jobber som Director innen fagmiljøet Procurement & Supply Chain i KPMG. Han har omfattende erfaring med å benytte kategoristyring som et verktøy for å gjennomføre store kostnadsreduksjoner i både privat og offentlig sektor. På seminaret vil Tormod vise til noen av de viktigste suksesskriteriene til hvordan lykkes med kategoristyring. 
 

Velkommen!