KPMG Global Automotive Executive Survey 2019

Seminaret er fullt i Oslo


KPMG har gleden av å presentere årets Global Automotive Executive Survey –'Seamless Vehicle2Grid transition is a treasure of islands'. Årets undersøkelse er nr. 20 i rekken. Se funnene i vår interaktive rapport: - https://home.kpmg/no/nb/home/nyheter-og-innsikt/2019/02/halvparten-av-bilforhandlerne-vil-forsvinne....
 
Verdikjeden i bilbransjen endrer seg raskt og dramatisk, ikke bare drevet av digitalisering og teknologi, men også kundens preferanser til bilhold. Bilbransjen er en del av et åpent, dynamisk økosystem av biler, kunder, tjenester og innhold. 

Nøkkelen til suksess ligger i å finne og innta den riktige rollen, som innebærer å balansere konkurranse og samarbeid. Den som til slutt vinner kampen om kunderelasjonen er den grupperingen som raskt og best treffer kundens behov for et sømløst bilhold med oversiktlig kostnadsbilde. Dette fordrer samarbeid på tvers av verdikjeden og mellom konkurrenter. 

Agile aktører som evner sette sammen sentrale ressurser, herunder innhold fra digitale utfordrere vil ha de beste forutsetninger for å møte kundens preferanser for bilhold og mobilitetsløsninger. 

Agenda

— KPMG Global Automotive Executive Survey 2019
Seamless Vehical2Grid Transition is a treasure of islands
• Bilbransjen går inn i en restruktureringsfase – lønnsomheten vil falle grunnet at hardware/software kompleksitet, nye forretningsmodeller utvikles og et regionalt skift
• Forhandlerstruktur og rolle gjennomgår en dramatisk forvandling – 30-50% av dagens forhandlerpunkter vil forsvinne eller deres rolle vil endres drastisk
• Ingen enkeltstående aktør vil i fremtiden håndtere hele verdikjeden og endelig sier flere aktører ja til samarbeid "co-ompetition"
• Tilgang til vitale råmaterialer vil bli regulert og vil bestemme produkt verdien og den teknologiske agenda: Europa sitter stille i førersete, mens posisjonen systematisk undergraves av Østen.

KPMG deler resultatene fra undersøkelsen og synliggjør forventet bransjeutvikling i Norge og Europa. Tidligere studier har vist seg å være svært treffsikre på fremtidige trender. Dette bør du ikke gå glipp av! 
 
Dieter Becker
Global and EMA Head Automotive Practice, KPMG Munich

Aline Dodd
Global Executive for Automotive, KPMG Munich

______________________________________________________

— Bertel O. Steen – Hva sikrer fremtidens suksess?
Som et av Norges største bilkonsern, ønsker vi aktivt å påvirke fremtidens mobilitetsløsninger i en tid med store endringer. Rask digital utvikling, elektrifisering og nye mobilitetstjenester gir store muligheter for å ta ledende posisjoner, men krever også stor omstillingsevne. Kombinasjonen av presset lønnsomhet i bransjen og større krav til investeringer i fremtidsrettede løsninger vil være utfordrende for mange forhandlere og importører. 
 
Andre Sjåsæt
Konserndirektør – Konsernutvikling og digitale tjenester

______________________________________________________

— KPMG Norge – Utviklingstrekk og tanker om fremtiden i Norge
Vi deler resultatene av GAES Norway 2019, innsikt i hva sentrale norske bilbransjeaktører tenker!  Hvilke endringer er nærliggende å se for seg i Norge basert på funn og samtaler med utvalgte aktører.

KPMG Automotive Norge
John Thomas Sørhaug
Andreas Loga
Bjørn Harald Gjestvang 

______________________________________________________

Har du spørsmål eller behov for hjelp med påmelding vennligst kontakt vår administrator Robert Hast, (40639950/robert.hast@kpmg.no) eller John Thomas Sørhaug (40639293/ john.thomas.sorhaug@kpmg.no)

Videooverføring Seminaret blir videooverført til utvalgte KPMG-kontorer i Norge. Du velger din lokasjon ved påmelding.  

Bergen
Bodø
Hamar
Haugesund
Mo i Rana
Sandefjord
Stavanger
Trondheim
Tromsø 


Velkommen!