IFRS 9: Introduksjon, erfaringer og verktøy

Fra 1. januar 2020 skal alle unoterte banker, kredittforetak og finansieringsforetak utarbeide års-/delårsregnskap i samsvar med IFRS. Det innebærer en overgang fra IAS 39 til IFRS 9.

Seminaret gir en introduksjon til standarden, KPMGs erfaringer fra banker som allerede har implementert IFRS 9 i Norge og internasjonalt, og hva som forventes.Videre vil KPMG presentere et verktøy for beregning og analyse av forventet tap (ECL).

Agenda
KPMG gir en introduksjon til beregning av tap, klassifisering og måling av finansielle eiendeler og sikringsbokføring.

KPMG deler erfaring fra arbeidet med IFRS 9 fra små og store banker. Er tapsmodellen forventningsrett og fremadskuende? Hva er en vesentlig endring i kredittrisiko? Hvordan implementere modellen og generere notekravene? Hvordan sikre at resultatene samsvarer med ledelsens beste vurdering? Hva er beste praksis, hva er bra nok og hva anses som ikke tilstrekkelig?

KPMG UK vil presentere et verktøy som kan tilpasses den enkelte bank for beregning og analyse av forventet tap (ECL). 

Målgruppe
Bank og Finans 


Foredragsholdere
Ryan Jong Director KPMG UK 
Thor Aage Dragsten Director KPMG Norge
Jonathan Araya Manager KPMG Norge


Videooverføring
Seminaret blir videooverført til utvalgte KPMG-kontorer i Norge. Du velger din lokasjon ved påmelding.

Oslo
Bergen
Hamar
Trondheim
Stavanger
Tromsø
Molde
Ålesund 
Velkommen!