BREXIT - konsekvenser for din virksomhet

Seminaret er utstatt. Ny dato kommer.

_____________________________________________________


KPMG Law Advokatfirma AS inviterer til seminar 1. april 2019 hvor vi vil se nærmere på konsekvensene av Brexit for norske virksomheter.

Storbritannia kan ha forlatt EU den 29. mars 2019 uten en overgangsavtale som regulerer konsekvensene av selve utmeldingen. Kanskje skal siste avstemning i det britiske parlamentet finne sted 14. mars 2019. Spenningen er stor for hva som blir utfallet.  

Vi vil rette søkelyset på hvordan norske virksomheter og investorer berøres av Brexit, uavhengig av om uttreden skjer 29. mars 2019 eller etter en overgangsperiode. 
 

Vi vil blant annet ta opp effektene for toll, moms og handelsbarrierer for varetransaksjoner mellom Norge og Storbritannia herunder kontrakter og leveringsbetingelser. Mulige konsekvenser for selskapsbeskatning kan være britiske selskaps mulighet for å stifte og drive datterselskap eller filial i Norge; om selskaper i Storbritannia kan være NOKUS samt om fritaksmetoden fortsatt vil komme til anvendelse. Restruktureringer som omfatter Storbritannia kan også vanskeliggjøres etter Brexit. For porteføljeinvesteringer vil effekten av Brexit kunne føre til at urealiserte gevinster som nå er skattefrie vil bli skattepliktige.  

Agenda

Sammen med Øystein Dørum, sjefsøkonom i NHO vil våre eksperter fra KPMGs faggruppe for EU/EØS-rett holde innlegg.

- Innledning ved sjefsøkonom Øystein Dørum i NHO
- Toll, annen indirekte beskatning og handelsbarrierer v/advokat Kjerstin Ongre, leder for KPMGs faggruppe for EU/EØS-rett
- Selskapsskatt v/advokat og partner Thor Leegaard og advokat Lene Lodde 

Seminaret er åpent for alle interesserte.

Praktisk informasjon
Registrering og enkel bevertning fra kl. 12.30

Deltakeravgift
Gratis

Videooverføring
Seminaret vil bli videooverført til utvalgte KPMG-kontorer i Norge. Du velger ditt kontor ved påmelding.
- Bergen
- Bodø
- Stavanger
- Trondheim