Skatteposter i årsregnskapet for 2018

Seminaret vil presentere viktige nyheter og fokusområder innen skatt for selskaper og filialer.

Agenda

— I Brexit – risikoer og muligheter
— Nye bevissikringsregler
— Fradragsrett for oppkjøpskostnader mv. med fokus på nye Høyesterettsdommer 
— En presentasjon av Lighthouse – fokus på digitalisering 
— Rabattordninger i arbeidsforhold 
— Rentebegrensningsreglene – fokus på endringer i reglene
— SAF-T
— Dommer, uttalelser mv.


Foredragsholdere
Erik Aas, Partner/advokat 
Gjertrud Behringer, Partner/ advokat
Jon Bevolden Andersen, Partner
Hans Kristian Nygaard, Director/advokat  
Vivi Cecilie Bjerkaas, Director/advokat  
Anders Ekås, Manager/advokat
Fredrik Neraker, Manager/ advokatfullmektig

Målgruppe
Skatteansvarlige i selskapet (konsernet)

Praktisk informasjon
Registrering fra kl. 08.30. 

Videooverføring
Seminaret blir videooverført til utvalgte KPMG-kontorer i Norge. Du velger din lokasjon ved påmelding.

Bodø
Kristiansand
Mo i Rana
Sandefjord
Trondheim

Velkommen!