IFRS-konferansen 2019

Kurset er fullt. Ta kontakt med robert.hast@kpmg.no ved spørsmål.

Alle oppdateringene du trenger – på en dag!

Etter en periode med mange nye standarder og endringer, settes søkelyset nå på hvordan regnskapet skal bli mer relevant. På årets store IFRS-konferanse søker vi svarene på denne utfordringen, diskuterer forventningene til fremtidens regnskap, i tillegg til å gi deg innsikten du trenger for å manøvrere og styre virksomheten i henhold til nye standarder og krav. 

Bli med på årets viktigste møteplass for deg som jobber med – og må holde deg oppdatert på - IFRS. 


Agenda

IASB og kampen om regnskapets relevans
Vi er inne i en tid der flere og flere stiller spørsmål om regnskapets relevans. Det er et økende fokus på alternative resultatmål og stadig flere spør om IASB og det tradisjonelle regnskapet har spilt fallitt. 
 
Slik manøvrerer du som en analytiker 
Analytiker Peter Hermanrud kommenter hvorvidt de nye regnskapsstandardene bringer informasjonsverdien av regnskapet videre, og deler "triks og knep" for å dissekere regnskapsinformasjonen for analyseformål
 
NGAAP i stabilt sideleie
Ingen har hørt noe fra Finansdepartementet eller Regnskapsstiftelsen på en stund. Alt står stille. Hvordan finner du veien i  jungelen av regnskapsspråk og hvilke IFRS-løsninger kan du egentlig benytte etter God Regnskapsskikk? Vi gir deg også litt innsikt i hvordan konsernregnskapet fra 2019 blir viktig for skattemessig rentefradrag.
 
10 børsvettregler for navigering i ulendt regnskapsterreng
Børsnoterte selskaper har strenge krav til rettidig og korrekt kommunikasjon av finansiell informasjon. Selskapene skal manøvrere i et sammensurium av krav og forventninger fra IASB, ESMA og Børsen. Prospektregler, børskrav og regnskapsstandarder gjør et børsselskaps hverdag krevende, og i buskene lusker Finanstilsynet. 

God kommunikasjon og informasjon gjennom regnskapet 
Tekniske spørsmål om innregning og måling har fått mye oppmerksomhet, men hvordan kan du kommunisere godt gjennom regnskapet?  Hvordan oppnår du IASBs krav om å kutte ut intetsigende standardtekst og fokusere på foretaksspesifikk informasjon som påvirker regnskapsbrukernes beslutninger? Det er på tide å se nærmere på innpakningen. 
 
Lever IFRS 16 opp til forventningene? 
Den nye leiekontraktsstandarden skulle fjerne dunkle utenombalanseavtaler  og gjøre selskapene mer sammenlignbare. Vi diskuterer hvorvidt denne målsetningen er oppnådd, hvilke muligheter implementeringsvalgene gir, noen aktuelle tema og beste praksis observasjoner for noteopplysninger.


Etterutdanning: 

For revisor: 7,5 timer regnskap
For regnskapsførere:  7,5 finansregnskap

Dato: Tirsdag 11. juni
Tid: 8.30–16.00
Sted: Clarion Hotel The Hub, Biskop Gunnerus' gate 3, 0155 Oslo
Pris: kr 2000