Personvernforumet

Jobber du med informasjonssikkerhet og personvern? 

Riktig og god behandling av personopplysninger er grunnleggende i dagens samfunn. Denne rettigheten blir i enkelte tilfeller satt på prøve med den teknologiske utviklingen. Samtidig gir teknologien mange muligheter. I dette spennende krysningspunktet oppstår det nye og uante problemstillinger. 

Personvernforordningen er kommet og ytterligere regulering er på vei. Det er høy interesse for området og mye å lære. Vi savner en møteplass hvor en går i dybden på krav, utfordringer og diskuterer best practice. Derfor er vi sikker på at det er nyttig med en møteplass hvor dette er agendaen. 

Et slikt samlingspunkt gir også mulighet for å bli kjent med andre som jobber med feltet.

Vi ønsker velkommen til andre samling.
 
Agenda

14.00 – 14.30:
Fortsettelse: Personvern, ytringsfrihet, utviklingstrekk og hva vil fremtiden bringe? Ved Professor Bjørnar Borvik ved Universitetet i Bergen og nestleder i Personvernnemnda 

14.30 – 14.45: Pause

14.45 – 15.30:
 Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) kan være krevende. Erlend Bakken, personvernombud Folkehelseinstituttet gjennomgår kravene og deler sine erfaringer. 

15.30 – 15.45: Pause

15.45 – 16.15:
 Paneldiskusjon om DPIA ved deltakere fra forskjellige selskaper. Hva kjennetegner en god DPIA? Hva ligger egentlig i høy risiko for fysiske personers rettigheter og friheter? Hvordan innhente synspunkter fra de registrerte? Hvordan fungerer Datatilsynet sin liste med videre? 

16.15 – 16.30: Pause

16.30 – 17.00:
Nyheter, avgjørelser og status innenfor personvern. Fremtidige emner.


Foredragsholder:

Professor Bjørnar Borvik ved Universitetet i Bergen og nestleder i Personvernnemnda
Erlend Bakken, personvernombud Folkehelseinstituttet

Målgruppe 
Informasjonssikkerhetsansvarlig, complianceansvarlig, IT-ledere, Personvernombud, ledere, beredskapssjefer, andre som er ansvarlige for personvern og informasjonssikkerhet i virksomheten, kvalitetsledere, studenter i fagene


Praktisk informasjon
Registrering fra kl. 13.45, kurs 14.00 – 17.00.

Velkommen!