Seminar for foreninger, stiftelser og lag

Å drive stiftelser, foreninger og lag krever i dag oversikt over et omfattende regelverk. I tillegg til det ordinære lovverket, må man også ha oversikt over en rekke ulike særlover og –forskrifter, alt fra momskompensasjon og regnskapsoppstillinger til styrearbeid og regler for utdeling.  

 Lotteri- og stiftelsestilsynet og KPMG ønsker med dette seminaret å gi en oversikt og innsikt i gjeldende regelverk, og vil også komme inn på enkelte endringer vi ser komme.

Program

Stiftelsestilsynet har ordet og gir oss siste nytt fra stiftelsesområdet, herunder hva vi kan lære av gjennomførte tilsynssaker samt status for ny stiftelseslov. May Helen Vik og Øystein Fosstvedt er begge seniorrådgivere i Lotteri- og stiftelsestilsynet.  

Regelverket er under stadig endring
, både de generelle reglene og det særskilte regelverket for ideelle organisasjoner. Elisabet gir oss de siste oppdateringer på området.
Elisabet Ekberg er partner og statsautorisert revisor i KPMG AS.
 

Moms – 25%, kan det være så vanskelig da?
  Hva skal til for å få fradrag for inngående mva og hvordan skal kompensasjonsregelverket forstås? Guro og Trond loser oss trygt gjennom et utfordrende regelverk. Trond Skjelbreid er partner og advokat og Guro Fagerbakke er advokatfullmektig i KPMG Law Advokatfirma AS.
 

Momskompensasjon for frivillige organisasjoner.
Her får du kunnskap rett fra kilden - Lotteritilsynet - som forvalter regelverket.   Marianne Alværen Torset er seniorrådgiver i Lotteri- og stiftelsestilsynet.
 

Ny personvernlovgivning (GDPR)
- er det relevant for stiftelser, foreninger og organisasjoner? Lise viser vei gjennom de nye reglene. 
Lise Onarheim er advokat i KPMG Law Advokatfirma AS.
 

Datasikkerhet og risiko
- et høyaktuelt tema for alle. Nils Harald gi noen gode råd på veien mot en tryggere datahverdag.
 Nils Harald Børve er director i KPMG Advisory.
 

Ansatte har rettigheter - men også forpliktelser.
Anne Kristin og Fritjof peker på noen viktige forhold vi må huske på.  Anne Kristin Meyer og Fritjof Øvrebø er begge advokater i KPMG Law Advokatfirma AS.  
 

Hjelp - plutselig ble vi skattepliktige.
Hvordan skjedde dette, og hva gjør vi nå? Anne Kristin og Helge gir noen råd på veien. Anne Kristin Meyer er advokat og Helge Sæle Svellingen er statsautorisert revisor i KPMG AS.


Praktisk informasjon
Registrering fra kl. 08.30. Seminaret inkluderer lunsj. 
Snekkerbrakken, Bergenhus festning finner du her: https://d3tpltn2ezya42.cloudfront.net/1493836890/kart-snekkerbrakken-1080.jpg 

Etterutdanningstimer
Seminaret gir godkjente etterutdanningstimer for revisorer og regnskapsførere.

Har du spørsmål?
Kontakt kurs@kpmg.no