Bokettersyn - muligheter og fallgruver

Alle virksomheter risikerer å få bokettersyn fra skattemyndighetene, både avgifts- og skattemessig. KPMG Law Advokatfirma AS bistår kunder fra hele landet ved bokettersyn og avgrensede kontroller fra skattekontoret.

På dette frokostseminaret gjennomgår vi våre erfaringer fra arbeid knyttet til bokettersyn, og etterfølgende klager til skattekontoret og skatteklagenemnda.


Følgende temaer vil bli belyst:
-           bedriftens forberedelse og klargjøring før kontroll
-           fremleggelse av skriftlig dokumentasjon og elektronisk arkiv
-           hvordan imøtegå varsel om endring av skatte og avgiftsfastsettelse
-           nye dokumenter og nye faktiske opplysninger
-           hva skjer når skattekontoret foretar en endring av skatte- og avgiftsfastsettelsen
-           klage på endringsfastsettelse
-           søksmål og stevning

Foredragsholdere
Advokatfullmektig Guro Fagerbakke Advokat Anne Kristin Meyer

Målgruppe
Eiere, daglig ledelse, finans/økonomi/prosjektledere, regnskapsførere

Deltakeravgift
Gratis

Etterutdanning
Kurset gir 1,5 time godkjent etterutdanning innen skatte- og avgiftsrett