Kontraktsforvaltning: Nøkkelen til gevinstrealisering

KPMG inviterer til frokostseminar om kontraktsforvaltning som en nøkkel til gevinstrealisering. 

God og tilpasset kontraktsforvaltning er nøkkelen til at kontraktsfestede gevinster materialiserer seg på bunnlinjen. Ofte faller forvaltningen av kontrakter mellom to stoler, noe som fører til at virksomheten ikke får realisert det fulle potensialet av identifiserte gevinster. 

Seminaret gir deg en praktisk tilnærming til kontraktsforvaltning. KPMG deler sine erfaringer og trekker frem suksesshistorier, og det er også satt av tid til diskusjon av problemstillinger og utveksling av ideer mellom deltakerne. 

Agenda

— Hvordan kontraktsforvaltning bidrar til gevinstrealisering
— Eksempel på aktiv kontraktsforvaltning 
— Diskusjon og utveksling av ideer
— Oppsummering: Dette bør du ta med deg videre!


Målgruppe
Innkjøpssjef, CFO, kategoriansvarlig, kontraktsforvalter, strategisk innkjøper og HR-leder med ansvar for kompetanseheving i organisasjonen. Seminaret passer for alle som arbeider direkte eller indirekte med kontraktsforvaltning. 


Foredragsholdere

Jonas Sønsteby – Jonas jobber som Director i fagmiljøet Procurement & Supply Chain i KPMG. Han har omfattende erfaring med utvikling av innkjøpsfunksjoner i både privat og offentlig sektor. På seminaret vil Jonas vise konkrete eksempler på hvordan kontraktsforvaltning kan organiseres og gjennomføres. 


Sven Billington – Sven jobber som Manager i fagmiljøet Procurement & Supply Chain i KPMG. Han har bred erfaring med anskaffelser og har bakgrunn fra oljeindustrien hvor han har jobbet mye med problemstillinger knyttet til gevinstrealisering i kontraktsforvaltning. På seminaret vil Sven dele praktiske eksempler på suksessfull kontraktsforvaltning. 

Videooverføring 
Seminaret vil bli videooverført til følgende av KPMGs regionale kontorer: 
Vennligst registrer hvilket kontor ved påmelding

Stavanger
Tromsø

Velkommen!