Bruk av skytjenester i offentlig sektor

Ifølge digitaliseringsrundskrivet fra 2016 skal alle offentlige virksomheter vurdere skytjenester når de står overfor større endringer eller omlegginger av IKT-systemer eller –drift. Imidlertid opplever vi at det kan være vanskelig å bestemme hvilke aktiviteter som bør gjennomføres for å gjøre en forsvarlig og god vurdering. Det kan også være utfordrende å bestemme i hvilken grad de ulike risikomomenter knyttet til sky skal tillegges vekt og være avgjørende for valg av leveransemodell.

Vi har invitert to ressurser som har jobbet en god del med skysikkerhet i offentlige virksomheter til vårt frokostseminar 28. mai.  Difi, som skal veilede offentlige virksomheter i anskaffelse av skytjenester, har også takket ja til invitasjonen. De vil dele sine praktiske erfaringer rundt vurdering av skytjenester og gi deg praktiske råd om hvordan du kan gå frem når skytjenester skal vurderes i din virksomhet.
 

Vi håper å se deg 28. mai!


Program


Frokostseminaret innledes av Hasse Kristiansen, leder av Cyber Security avdelingen i KPMG.


Leif Tore Løvmo fra NAV
vil gi et engasjerende innblikk i NAVs skystrategi og endringer i NAV, hvilke utfordringer NAV har sett ved å gå i offentlig sky og hvordan de har gjennomført risikovurderinger. Han vil også dele sine funn og erfaringer.
 

Jon Folkedal fra SSB og Eli Westad Garmann fra KPMG
vil dele sine erfaringer fra SSBs moderniseringsprosjekt og vurdering av skytjenester. De vil fortelle om hvordan de har gjennomført risikoanalyse, hvilke erfaringer de har gjort seg og hvordan de vil trekke resultatene av analysen inn i det videre arbeidet med å vurdere sky.

Håvard Reknes fra Difi
vil dele sine tanker rundt hvilke vurderinger offentlig sektor bør foreta før de eventuelt velger skyen, i hvilken grad virksomheten trenger en skystrategi og hvordan det offentlige skal forholde seg til sikkerhetsvurdering av standardtjenester. Han vil også fortelle om Difis planlagte markedsplass for skytjenester for offentlig sektor.

Vi avslutter med en spørsmålsrunde.

Målgruppe
Ledere og sikkerhetsansvarlige i offentlig sektor.  

Praktisk informasjon

Frokost og registrering fra kl. 08.00, faglig program starter kl. 08.30.

Deltakeravgift
Gratis

Videooverføring
Seminaret vil bli videooverført til utvalgte KPMG-kontorer i Norge. Du velger ditt kontor ved påmelding.
- Bodø (Jernbaneveien 85)
- Molde (Øvre veg 30)
- Tromsø (Stakkevollveien 41)