Hvordan lykkes med kategoristyring av innkjøpsfunksjonen?

KPMG inviterer til frokostseminar om hvordan lykkes med kategoristyring.  

Kategoristyring innebærer strategisk styring av innkjøpsaktiviteter på tvers av flere områder i en virksomhet. Mange som har innført kategoristyring opplever at man ikke får ut det fulle potensialet eller over tid klarer å hente ut gevinstene som er identifisert. I tillegg er det ofte utfordrende å rapportere på ulike type gevinsttiltak på en troverdig og etterprøvbar måte.   
 

På seminaret vil KPMG og Direktør Anskaffelser i Lyse, Cato Gundersen, dele sine erfaringer og gjennomgå kritiske suksessfaktorer for en vellykket implementering og utvikling av kategoristyring. 

Agenda  
Kritiske suksessfaktorer for implementering og utvikling av kategoristyring
Hvordan følge opp og rapportere ulike type besparelsestiltak på en måte som sikrer forankring av resultater hos økonomi og interne kunder?
En pågående implementering
 hvordan Lyse har strukturert og fokusert sitt arbeid med å implementere kategoristyring på tvers av hele konsernet.
Q&A
 

Målgruppe
 
Innkjøpssjefer, CFOer, COO, kategoriansvarlige og strategiske innkjøpere. Seminaret passer for de som allerede har noe erfaring med kategoristyring og fokuserer på videreutvikling og forbedring. 

Foredragsholdere

Cato Gundersen – Cato Gundersen er Direktør Anskaffelser i Lyse. Han har utdanning fra Høgskolen i Molde hvor han er tildelt graden erfaringsbasert master i logistikk. I tillegg har han Bachelor i militære studier, lederskap med fordypning i logistikk og ressursstyring fra Luftkrigsskolen. Gundersen kom til Lyse fra olje- og gassbransjen, og har tidligere jobbet i Forsvaret.

Jonas Sønsteby Jonas har omfattende erfaring fra utvikling av innkjøpsfunksjoner i offentlig og privat sektor. Jonas har ledet utviklingsprosjekter av anskaffelsesfunksjonen i organisasjoner med ulike modenhetsnivåer. Jonas vet hva som skal til og hvilke kritiske suksessfaktorer som må realiseres for å bygge en innkjøpsfunksjon som leverer målbare og varig verdi, og understøtter ulike virksomhetsmål.

Sven BillingtonSven jobber som Manager innen fagmiljøet Procurement & Supply Chain i KPMG. Han har bred erfaring fra prosjekter innen kostnadsreduksjon og kategoristyring. Sven har også tidligere bakgrunn fra oljeindustrien hvor han har jobbet med problemstillinger knyttet til kontraktsforvaltning og anskaffelser.

Praktisk informasjon
Frokost og registrering fra kl. 08.00.