Bruk av utenlandske leverandører og utenlandsk arbeidskraft

Norske bedrifter kjøper tjenester og leier inn ansatte fra utenlandske leverandører. Når utenlandske bedrifter har aktivitet i Norge, oppstår forpliktelser både for den norske oppdragsgiveren, og ikke minst for den utenlandske leverandøren og deres ansatte. Hva består disse forpliktelsene av, og hvilken risiko pådrar det norske selskapet seg i denne forbindelse?    

I dette frokostseminaret vil vi gjennomgå de aktuelle forpliktelser som vil oppstå knyttet til skatt, rapportering, arbeidsrett, immigrasjon mv. Dette knyttet både til kjøp av tjenester og varer, og til innleie av personell. 


Agenda


I dette frokostseminaret vil vi gjennomgå blant annet følgende:
— Betydningen av ulike kontraktsformer ved bruk av utenlandske underleverandører 
— Skillet mellom innleie og entreprise fra et skattemessig ståsted
— Ulike typer solidaransvar
— Immigrasjon
— Trygd og pensjon
— Nyheter knyttet til rapportering på RF-1199 og RF-1198
— Ny kildeskatteordning for utenlandske arbeidstakere
— Arbeidsrettslige hensyn


Foredragsholdere

Erik Sand, advokat, KPMG Law Advokatfirma AS

Anne Tengs-Pedersen, advokat, Partner, KPMG Law Advokatfirma AS

Målgruppe
Eiere, daglig ledelse, finans/økonomi/prosjektledere, HR-rådgivere i bedrifter som bruker utenlandske underleverandører og/eller utenlandsk arbeidskraft.

Praktisk informasjon
Frokost og registrering fra kl. 08.00.

Velkommen!

Spørsmål?
Kontakt elin.boge@kpmg.no