Hvordan lykkes med utenlandssatsningen?

Planlegger din bedrift utvidelse til andre land, eller har dere allerede virksomhet i utlandet?

Mange opplever vekst og suksess ved å satse utenfor Norges grenser. For å lykkes er det viktig med god planlegging, slik at utenlandssatsningen ikke bare blir en dyr og kortvarig erfaring.

KPMG Stavanger samarbeider tett med KPMGs internasjonale nettverk som er representert i 160 land. Gjennom dette samarbeidet får vi god erfaring og innsikt i hvilke utfordringer norske selskaper støter på i utlandet. Blant annet er det sentralt å kjenne til hvilke rapporteringsforpliktelser som påligger selskapet og ansatte, men også hvilken betydning et annet skattesystem vil ha for dere og utenlandssatsningen.

Kreves det for eksempel særskilt visum eller arbeidstillatelse i det aktuelle landet? Hvilken selskapsform er mest hensiktsmessig? Hvordan skattlegges de ansatte? Og ikke minst, hvordan kan man beskytte seg best mulig gjennom gode avtaler? 

På dette seminaret vil vi dele våre erfaringer, både når det gjelder det selskapsrettslige, arbeidsgivers plikter, skatt og trygd, men også knyttet til kommersielle og avtalemessige forhold.

Kurset er særlig aktuelt for norske bedrifter som har eller vurderer å utvide eller flytte virksomhet eller ansatte til utlandet.

Agenda
- Valg av organisasjonsform i utlandet
- Rapporterings- og registreringsplikt
- Skatteplikt for selskap og ansatte
- Trygd og pensjon
- Visa/oppholdstillatelse
- Avtaler og kommersielle forhold

Målgruppe
Eier, daglig ledelse, finans/hr/økonomi/prosjektledere i virksomheter som har, eller tenker å ha, virksomhet i utlandet.

Foredragsholdere
Anne Tengs-Pedersen -  Advokat/Partner, KPMG Law
Erik Sand - Advokat/Director KPMG Law
Tor-Axel Schwerdt - Advokat/Director KPMG Law

Praktisk informasjon
Frokost og registrering fra kl. 08.30

Spørsmål?
Kontakt kurs@kpmg.no