Bokettersyn muligheter og fallgruver - Stord

Alle virksomheter risikerer å få bokettersyn fra skattemyndighetene, både avgifts- og skattemessig. KPMG Law Advokatfirma AS bistår kunder fra hele landet ved bokettersyn og avgrensede kontroller fra skattekontoret. 

På dette frokostseminaret gjennomgår vi våre erfaringer fra arbeid knyttet til bokettersyn, og etterfølgende klager til skattekontoret og skatteklagenemnda. 

Følgende temaer vil bli belyst;
- bedriftens forberedelse og klargjøring før kontroll
- fremleggelse av skriftlig dokumentasjon og elektronisk arkiv
- hvordan imøtegå varsel om endring av skatte og avgiftsfastsettelse
- nye dokumenter og nye faktiske opplysninger
- hva skjer når skattekontoret foretas en endring av skatte- og avgiftsfastsettelsen
- klage på endringsfastsettelse
- søksmål og stevning

Målgruppe 
Eiere, daglig ledelse, finans/økonomi/prosjektledere, regnskapsførere

Foredragsholdere 
Advokatfullmektig Guro Fagerbakke 
Advokat Anne Kristin Meyer


Velkommen!