Lederkonferanse 2019 | Bergen

Program

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gir oss et innblikk i regjeringens arbeid for å sikre fremtidsrettet og bærekraftig vekst.

Geopolitikk og globale megatrender
Hva betyr det for norsk næringsliv?
Verden er under stor forandring og vi mennesker vil oppleve større endringer de neste 20 årene enn det vi kanskje har opplevd de siste 300 år. Disse forandringene er drevet av megatrender som teknologisk utvikling, globalisering, demografi og bærekraft. De forandrer måten vi lever på og jobber på. De forandrer næringslivet, og alle land og alle bedrifter vil bli påvirket.
Jarl Frijs-Madsen er Danmark ambassadør til Norge og tidligere Associated Partner i Instituttet for Fremtidsforskning


Voss, attende på kartet!
Voss har hatt ein enorm utvikling innan reiseliv frå 1997 og fram til i dag. Mange nye investeringar og ikkje minst ny gondolbane på Voss skaper nye muligheter for å videreutvikle Voss som en helårsdestinasjon. Øyvind beskriver denne utviklingen av Voss og den nye gondolbanen, og den betydning den kan få for Voss og regionen.

Øyvind Wæhle er Administrerende direktør i Voss Resort AS og styreleiar i Voss Gondol AS. 


KPMGs Lederundersøkelse 2019 
KPMG har over flere år gjennomført regelmessige undersøkelser blant ledere i virksomheter over hele landet hvor formålet er å kartlegge hvilke temaer som står på ledernes agenda. KPMGs Lederundersøkelse gir en unik innsikt i hva som rører seg i næringslivet og hva ledere er opptatte av. Resultatet av årets undersøkelse er nå klar, og vi skal få høre hva som holder lederne våkne om natten, hvordan de ser på fremtiden og på hvilken måte de følger opp virksomheten.

Ståle Christensen er partner i KPMG i Bergen.


Et næringsliv i utvikling og endring.
Lars Inge Pettersen er partner og er fra 1. oktober administrerende direktør for KPMG i Norge